ثبت نام در سایت همسریابی ازدواج دائم و صیغه یابی

  • چه کسانی می توانند ثبت نام کنند :
  • آمادگی فرزند خود را برای ازدواج دائم اعلام نمایم
  • آمادگی خود را برای ازدواج دائم اعلام نمایم
  • آمادگی خواهر یا برادر خود را برای ازدواج دائم اعلام نمایم
  • آمادگی خویشاوند خود را برای ازدواج دائم اعلام نمایم
  • آمادگی پدر یا مادر خود را برای ازدواج دائم اعلام نمایم
  • آمادگی پدر بزرگ یا مادر بزرگ خود را برای ازدواج دائم اعلام نمایم