همسریابی ازدواج دائم و صیغه یابی

  • سایت همسر یابی دائم توبا، یک سایت اختصاصی برای همسریابی ازدواج دائم است نه ازدواج موقت.
  • هدف این سایت، تشکیل یک جامعه مجازی برای خانمها و آقایان مجردیست که موفق به همسریابی موقت نشده و قصد ازدواج دائم را دارند.
  • لازم بذکر است که سایت همسر یابی دائم توبا یک موسسه همسریابی نمی باشد و لذا فردی را به فرد دیگر معرفی نمیکند.
  • لازم به ذکر است سایت همسر یابی دائم توبا وابسته به هیچ سازمان و نهادی نمی باشد و به صورت مستقل اداره میشود.
  • سایت همسر یابی دائم توبا چه کمکی به ما میکند؟
  • سایت همسر یابی دائم توبا یک جامعه مجازی است که از ابتدا با موضوع ازدواج دائم پایه گذاری شده است.
  • ازاین رو افرادی که در این سایت عضو می شوند با هدف مشخص صیغه یابی نام نویسی می کنند.
  • شما نیز با عضویت رایگان در آن می توانید از بانک اطلاعات اعضای سایت استفاده نموده و مقدمات آشنایی خود با آنها را فراهم نمایید.